Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług importu samochodów z USA oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem strony internetowej mam-trade.com.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MAM Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101A, NIP: 113 313 01 10, REGON: 528289138. W sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@mam-trade.com.

3. Rodzaj zbieranych danych

Możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • dane dotyczące zamówienia (np. marka i model samochodu, preferencje zakupowe),
 • dane dotyczące płatności (w przypadku transakcji).
4. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji usług importu samochodów z USA, Kanady oraz Japonii,
 • obsługi zapytań i kontaktu z klientami,
 • przeprowadzenia transakcji finansowych,
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
 • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (za zgodą Użytkownika).
5. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
6. Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, np. dostawcom usług IT, firmom kurierskim,
 • organom publicznym, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

8. Prawa Użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@mam-trade.com.

9. Pliki Cookies

Strona internetowa używa plików cookies w celu poprawy jej funkcjonowania oraz dostosowania do potrzeb Użytkowników. Pliki cookies mogą być również używane do celów statystycznych oraz marketingowych.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez odpowiednie komunikaty na stronie internetowej.

11. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@mam-trade.com.

napisz do nas

Parametry samochodu